vlag-duitsland

 
 
Afstand van Amersfoort naar: Berlijn, 616km Stütgart, 573km Köln (Keulen), 219km Hamburg, 422km München, 781km

Duitsland staat bekend om de duitse broodjes braadworst, die goed smaken in combinatie met een lekker biertje! In Duitsland vind je niet zoals hier in Nederland de vele snackbars met patat met majo of pinda saus..Maar meer de kramen waar je broodje met braadworst kan kopen. Patat kan je er soms kopen maar is niet zo heerlijk als in ons eigen land. In Duitsland eet je buiten de deur goedkoper en beter als in Nederland, dan praten we niet over kleine porties maar over gezonde sfeer en lekker eten. Sind 2003 geldt er in Duitsland een regeling voor statiegeld, die bij niets vermoedende Nederlanders de wenkbrauwen doet fronsen..
Echt waar want je koopt bijvoorbeeld langs de snelweg een blikje fris, dan betaal je daar statiegeld voor. Je kunt het blikje na afloop alleen met een een speciaal bonnetje, muntje of gestempelde kassabon en vaak ook alleen bij die ene winkel(keten) weer inleveren om je statiegeld terug te krijgen. Bier, bronwater en frisdranken met koolzuur hebben sindsdien verplicht statiegeld. Vruchtensappen, melk, wijn en Sekt (mousserende wijn) en sterke drank niet. Maar Wodka/Lemon-mixdrankjes weer niet omdat ze sterke drank bevatten.

Duitsland is groot en heeft zoveel verschillende landschappen en mogelijkheden.. Zoals grote stukken beschermde natuurgebieden, Duitse Alpen, grote bosgebieden in Bayrischer Wald, de Hunsrück en de Eiffel. Of de meren in Mecklenburg-Vorpommern. Maar ook de stranden aan de Ostsee en Nordsee, het schiereiland Rügen en voor de ouderen een vaartocht over Moezel, Rijn of Elbe zijn een groot succes. In Duitsland kun je nog veel overblijfselen uit de Middeleeuwen vinden, riddersburchten langs de Rijn of Moesel bijvoorbeeld. Of historische stadjes met de bekende vakwerkhuizen, zoals Celle en Marburg.. of Rothenburg ab der Tauber dat ligt aan de "Romantische Strasse" Maar ook de Romeinen hebben duidelijk hun sporen nagelaten, vooral in de streek langs de Rijn en de Moezel, in Trier, Keulen en Aken.

Verplicht

Je bent verplicht om een verband doos bij je te hebben in je vervoersmiddel als je in Duitsland bent.

Milieuzone & Vignet
Sinds Januari 2008 hebben de eerste steden in Duitsland (Keulen, Berlijn, Augsburg & Neu-Ulm) een milieuzone in de binnenstad ingevoerd, de zogenaamde Umweltzone. Het doel is een schonere lucht ter bevordering van een gezonder leven en een prettig leefmilieu te verkrijgen. Alleen voertuigen die voldoen aan bepaalde normen voor de uitstoot van uitlaatgassen mogen deze speciaal aangewezen milieuzones inrijden. Om emissiearme voertuigen te kenmerken zijn er vignetten in verschillende kleuren ingevoerd, die geldig zijn in alle milieuzones in de Duitse steden.Deze regeling geldt ook voor buitenlandse voertuigen. Bezitters van in Nederland geregistreerde voertuigen kunnen voor het milieuvignet terecht bij de TÜV Nord vestiging in Apeldoorn of bij DEKRA Nederland of bij een ANWB verkooppunt Kosten variëren tussen de 5 en 20 euro en is afhankelijk van de administratie kosten. De vignetten moeten goed zichtbaar op de voorruit worden aangebracht. Wie zonder het vereiste vignet een milieuzone inrijdt kan met een boete van 40 euro worden verrast. Iedereen die van plan is om door een milieuzone te rijden is verplicht om een vignet te hebben.
umweltzone3  
De milieuzones gelden alleen in bepaalde steden en niet in andere gebieden van Duitsland. De milieustickers moeten worden aangebracht op personenauto's, bestelauto's, bussen en vrachtauto's. Uitgezonderd zijn motorfietsen en bromfietsen. Op basis van de Europese emissie standaards kunnen voertuigen worden ingedeeld in vier categorieën. De milieuvignetten bestaan in drie kleuren (rood, geel en groen) en worden afgegeven aan de hand van de emissieklasse waaraan een voertuig voldoet. Het zou echter mogelijk kunnen zijn dat een voertuig geweigerd wordt voor een vignet.

Verkeersregels:  

Voorrang
Wanneer ingevolge een rijbaanversmalling of door een vermindering van het aantal rijstroken twee files zich in één enkele file moeten voegen, dan mag beurtelings een voertuig uit de ene file en een voertuig uit de andere file doorrijden (zogenaamde "ritssluitingsysteem"). Het invoegen moet vlak voor de vernauwing gebeuren. Lijnbussen en schoolbussen hebben voorrang bij het verlaten van hun halteplaats. Tramvoertuigen genieten niet van de absolute voorrang ten opzichte van de andere voertuigen.

Inhalen en kruisen
In éénrichtingsstraten mogen trams zowel rechts als links ingehaald worden. Wanneer een lijnbus of schoolbus bij het naderen van zijn halteplaats zijn waarschuwingslichten aanzet, is het voor andere voertuigen verboden hem in te halen; vanaf het moment dat de bus volledig stilstaat aan zijn halteplaats mag hij stapvoets voorbijgereden worden (4 à 7 km/u). Ook de tegenliggers moeten vertragen en stapvoets gaan rijden. Die regels gelden zowel binnen als buiten de bebouwde kommen. Voertuigen van meer dan 7,5 ton mogen niet inhalen wanneer de zichtbaarheid ingevolge mist, sneeuwval of regen, minder dan 50 meter bedraagt.

Snelheidsbeperkingen
binnen de bebouwde kom: 50 km/u
buiten de bebouwde kom: Personenwagens en kampeerauto's tot 3,5T Personenwagens met aanhangwagen en kampeerauto's (zonder aanhangwagen) tussen 3,5T en 7,5T Op autosnelwegen en op wegen met gescheiden rijbanen (minimumsnelheid 60 km/u) 130 km/u (aanbevolen maximumsnelheid) 100 km/u * Op andere wegen 100 km/u 80 km/u Wanneer het mist, regen of sneeuw en dan de zichtbaarheid minder bedraagt dan 50 m, dan mag er niet sneller dan 50 km/u gereden worden. Een voertuig dat een ander voertuig (met pech) sleept op een autosnelweg, mag rijdt niet sneller dan 80 km/u rijden. Het traject via de autosnelweg moet zo kort mogelijk gehouden worden. (*) Met een aanhangwagen of caravan is enkel 100 km/u toegelaten indien de banden van de aanhangwagen (caravan) niet ouder zijn dan 6 jaar en mits de gewichtsverhouding aanhangwagen (caravan) /trekkend voertuig aan bepaalde voorwaarden voldoet. Achteraan op de aanhangwagen (caravan) moet dan een snelheidsbordje 100 km aangebracht worden. Buiten die voorwaarden is de maximumsnelheid 80 km/u.

Rijbeperkingen
Zwaar vervoer is op zon- en feestdagen verboden van 00 u tot 22 u, en op sommige wegen en autosnelwegen ook, in juli en augustus, op zaterdag van 7:00 tot 20:00. Sinds 1 mei 2006 gelden die beperkingen ook voor lichte vrachtauto's (bestelwagens) waaraan een aanhangwagen is gekoppeld.

Beschermde zones Sinds 1 januari 2008 werd in 3 Duitse Steden – Berlijn, Keulen en Hannover – een "milieuzone" afgebakend. En in de loop van dit jaar zullen nog een hele reeks andere steden dit voorbeeld volgen. In die zones worden enkel auto's toegelaten die aan bepaalde emissienormen voldoen. Zij moeten voorzien zijn van een sticker waaruit dat blijkt. Naargelang van de milieukenmerken van het voertuig kan een rode, gele of groen sticker bekomen worden. Wie zonder de vereiste sticker de zone binnenrijdt, riskeert een boete. De reglementering geldt in principe ook voor voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven. Enkel de stad Hannover heeft beslist om voor hen de verplichting nog niet toe te passen in 2008.

Signalisatie
Aan een overweg duidt een rood knipperlicht de komst van een trein aan.

duitsland_signalisatie_tcm95 Bus- of tramhalte
Aanbevolen snelheid
Omleiding op autosnelweg

Stilstaan en parkeren
Zigzaglijnen op de rijbaan duiden een zone aan waar stilstaan en parkeren verboden zijn. Wanneer een voertuig langer geïmmobiliseerd is dan 3 minuten, of wanneer de bestuurder het voertuig verlaat (zelfs gedurende minder dan 3 minuten), dan gaat het om "parkeren". Stilstaan en parkeren zijn ondermeer verboden: op de inrij of tegenover de inrij van een brandweerkazerne; op standplaatsen voor taxi's. Parkeren is ondermeer verboden: niet alleen voor de inrij van eigendommen, maar ook, in smalle straten, aan de overkant van die inritten. Een niet aangekoppelde aanhangwagen of caravan mag op een openbare plaats niet langer dan 2 weken geparkeerd staan. Een omgekeerde driehoek met groene rand, waarin het symbool van een vliegende arend is vermeld, evenals de woorden "Landschafts-Schutzgebiet" duidt op een beschermde natuurzone: het parkeren is er verboden op de rijbaan en buiten de aangeduide parkeerplaatsen.

Overnachten in een voertuig
Het is verboden de nacht door te brengen in een voertuig dat op de openbare weg geparkeerd staat. Uitzonderlijk is dit wel toegelaten, namelijk wanneer het gaat om een rustpauze die – in het kader van een lange reis – noodzakelijk is om de bestuurder toe te laten op krachten te komen. Uiteraard moet ook in dat geval het voertuig correct geparkeerd staan en blijft het verboden te "kamperen" (b.v. het op de weg plaatsen van tafels of stoelen, …). In vele gemeenten bestaat op dit vlak nochtans een minder strikte reglementering (meer bepaald ten voordele van kampeerauto's, door aanduiding van specifieke parkeervakken op de grond). Lichten In een tunnel moet men altijd met de lichten aan rijden. Mistlichten mogen slechts gebruikt worden wanneer ingevolge mist of sneeuw de zichtbaarheid minder dan 50 m bedraagt. Bij het slepen van een voertuig met pech moeten beide voertuigen hun noodlichten gebruiken (gelijktijdig knipperen van alle richtingaanwijzers). Een aanhangwagen die 's nachts op de rijbaan geparkeerd staat, moet altijd verlicht zijn (zelfs bij voldoende openbare verlichting).

Veiligheidsgordels en kinderzitjes
Zowel vooraan als achteraan moeten kinderen die kleiner zijn dan 1,50 m beschermd worden door een goedwerkende veiligheidssysteem (kinderzitje, verhogingskussen).
Is in het voertuig geen goedwerkende veiligheidssysteem beschikbaar, dan moeten kinderen van 3 jaar en ouder achteraan plaatsnemen en beschermd worden met de veiligheidsgordel of een ander veiligheidssysteem ; mogen kinderen van minder dan 3 jaar niet in het voertuig plaatsnemen zonder aangepast veiligheidssysteem.
Wie omwille van medische redenen vrijgesteld is van de gordelplicht moet dit kunnen aantonen met de officiële Belgische vrijstelling
(afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer), vergezeld van een vertaling naar het Duits.

Lading
De lading mag zijdelings niet buiten het voertuig uitsteken. Achteraan moet de lading, zoals bij ons, gesignaleerd worden van zodra de uitstek meer dan een meter bedraagt; de uitstek mag nochtans niet meer bedragen dan 1,50 meter wanneer de af te leggen afstand meer dan 100 km bedraagt (maximum 3 meter wanneer de af te leggen afstand minder bedraagt dan 100 km).

Informatie over honden
Honden mogen niet voorin op de bijrijdersstoel. Hij mag uiteraard wel op de achterbank, niet los maar voorzien van een speciale hondengordel. Eén eigenaar mag niet met meer dan 3 honden de grens over. Altijd de hond aanlijnen. En de speciale rassen zoals, Pitbulls, Staffordshire, terriërs, Staffordshire bulterriërs en Bullterriërs mogen in Duitsland worden ingevoerd mits je langer dan vier weken in Duitsland verblijft of op doorreis bent. De honden moeten altijd een muilkorf dragen! Als de hond zwaarder is dan 20 kg of een schofthoogte heeft van meer dan 40cm moet je (officieel) een muilkorf bij je hebben. Honden jonger dan 3 maanden hoven niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar moeten vergezeld worden door de moeder, van wie het nog afhankelijk is, of er moet een verklaring afgegeven worden dat de pup tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës.