Pas op met e10 bezine dat beschadigt het brandstofsysteem van de klassiekers.
Alleen met extra voorzorgsmaatregelen kun je de benzine wel gebruiken.

Op moment (in 2013) zou onze benzine moeten bestaan uit 10% ethanol en 90% gewone benzine, samen de zogenoemde E10 brandstof of tewel de e10 benzine genoeemd.
Momenteel is de verhouding 5% en 95%. Bij klassiekers doen zich nu al problemen voor met de grote ethanoltoevoging. Ook bij moderne voertuigen komen die klachten voor.
De FEHAC (Federatie Historische Automobiel -en Motorfietsclub)  heeft inmiddels al gesprekken met oliemaatschappijen gevoerd en volgen samen met de FIVA (Internationale Federatie Historische Voertuigen)  de ontwikkelingen op de voet.

fehaclogo

Hieronder een aantal tips waarmee onaangename verrassingen voorkomen kunnen worden bij gebruik van deze nieuwe benzinesoort in klassieke voertuigen.

Invoering van de E10 benzine

e10 benzine bevat 10 volumeprocent ethanol en vervangt in de toekomst de loodvrije 95 benzine met maximaal 5% ethanol (normblad EN 228).
Oftewel E10 benzine is een mengsel van 10 procent bio-ethanol en 90% gewone Euro 95 benzine. Bio-ethanol is een biobrandstof. Dat heeft, aldus de overheid, diverse voordelen. Allereerst is het beter voor het milieu. Biobrandstoffen stoten minder CO₂ uit, en dus wordt het klimaat minder belast. Maar het klimaatprobleem is niet het enige. Biobrandstoffen zoals bio-ethanol zorgen er ook voor dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. En bovendien worden we zo ook minder afhankelijk van olieproducerende landen, zoals die in het Midden-Oosten en Rusland.

E10brandstof

De introductiedatum van E10 verschilt per land. In Nederland zijn we nog niet zo ver. Het beste advies is het overschakelen op het tanken van e10 benzine zo lang mogelijk uitstellen.
Voor langdurige opslag van het voertuig en bij gebruik van het voertuig is nu het advies om ethanolvrije benzine zoals Shell V-power, Q8 Super Plus 98 en Texaco Super Plus 98 of BP Ultimate te tanken. Deze brandstoffen zullen vermoedelijk tot eind 2013 beschikbaar blijven.
Mogelijke problemen, die kunnen optreden met de brandstof E10, liggen op het gebied van:

  1. Opslag in de benzinetank en het reserve brandstof reservoir.
  2. Toegepaste materialen in het systeem.
  3. Interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10.
  4. Interne vervuiling van het systeem op de lange duur.

Opslag in voertuigtank en reserve brandstof reservoir

Ethanol (een alcoholsoort) is hygroscopisch d.w.z. het trekt water aan. Door het ‘ademen’ van de tank bij wisselende temperaturen wordt vochtige lucht aangezogen.
Uiteindelijk vormt zich een corrosief water/ethanol mengsel op de bodem van de tank.

Advies 1: Bij langdurig niet-gebruik, het klassieke voertuig wegzetten met een volle tank. Klein reserve brandstof reservoir gebruiken.
Advies 2: Plaats het voertuig in een ruimte met zo constant mogelijke temperatuur.
Advies 3: Bij voorkeur tanken bij een druk bezocht tankstation.

Benzine met ethanol is gevoelig voor veroudering. De eigenschappen blijven wel minimaal zes maanden behouden.


Toegepaste materialen in het brandstofsysteem

Het brandstofsysteem is opgebouwd uit veel materialen. Niet alle materialen zijn E10 bestendig. Rubber wordt o.a. toegepast voor slangen, afdichtingen, diafragma in de brandstofpomp en het membraan in acceleratiepomp van de carburateur:

Niet bestendig zijn:
natuurrubber NR, butylrubber IIR. Wel bestendig zijn: Nitrile rubber NBR, Viton en de oplossing is waar mogelijk NBR en Viton toepassen.

Voor aluminium delen is een coating is wenselijk. Zink is gevoelig voor corrosie. Denk aan onder gemonteerde vlotterkamer. Het kurk van vlotters van oude carburateurs is niet E10 bestendig. De vlotter van benzinemeter blijkt ook niet altijd E10 bestendig.


Interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10

 

Bij veelvuldig gebruik van E10 zal onder invloed van de ethanol bestaande aanslag in tank en leidingen losraken en zich ophopen in het brandstofilter en/of carburateur. 
De locatie van het brandstoffilter is per type voertuig verschillend: in de tank, onder de vloer of in de motorruimte.

Advies 1: Filter regelmatiger controleren op vervuiling en vaker reinigen of vervangen
Advies 2: Doorzichtig leidingfilter toepassen.
Advies 3: Zo nodig het bezinksel op de bodem van de tank verwijderen.


Interne vervuiling op de lange duur

Door oxidatie van alcohol in de tank ontstaat een bruine kleverige substantie, die tot verstopping van het hele brandstofsysteem kan leiden. Met dit probleem is nog weinig ervaring en er is ook nog niets concreets aan oplossingen in de literatuur gevonden.
 

De tekst/foto van hieronder komt van de website van het team Busbrothers gevestigt in Nijkerkerveen. 

Pas op met tanken van Euro95/E10!

Euro95/E10 is een nieuwe benzine met 10% ethanol toevoeging als biobrandstof.
Deze brandstof is NIET geschikt voor luchtgekoelde Volskwagens.
Verbranding is te schraal, ethanol smeert niet en kan bepaalde pakkingen oplossen en het hoge percentage ethanol in Euro95/E10 lost weekmakers in benzineslangen op waardoor drukslangen spontaan kunnen scheuren met gevaar voor motorbrand.
Het gaat zelfs zo ver dat Vw Bus Brothers bij motorrevisie uitsluiting op de garantie hanteert bij of na gebruik van Euro95/E10.
Voor de chemici onder ons, raar is omdat in ethanol minder chemische energie zit het brandstofgebruik gemiddeld 2,5-4% stijgt hiermee een deel van het goede van biobrandstof teniet wordt gedaan. Euro95/E10 is her en der steeds meer verkrijgbaar. 

Aan de Franse autoroutes is gewone Euro95 al niet meer te vinden; in andere EU landen word het verkocht naast gewone Euro95.

Tank leeg en geen Euro95 voor handen tank dan Super98 daar zit geen ethanol in!

krantenknipsel e10