700px-flag_of_italy

Italie
 

Italië heeft als hoofdstad Rome met 2,7miljoen inwoners. De stad ligt in het zuidelijke deel van Italië en ligt min of meer op een scheidingslijn tussen het rijke noorden en het arme zuiden.  Tweede grote hoofdstad van Italië is Milaan met ruim 1 miljoen inwoners. Grotendeels van Italië bestaat uit een schiereiland en heeft de vorm van een laars. De grote eilanden Sicilië en Sardinië horen ook bij Italië evenals de kleinere eilanden. In het noorden van het land liggen grote meren die tijdens de ijstijd zijn gevormd: het Lago Maggiore, het Meer van Lugano, het Comomeer, het Iseomeer en het Gardameer. Het zuiden van het land heeft vulkanen waarvan sommige nog steeds actief. De bekendste zijn de Vesuvius  (bij Napels), de Etna (op Sicilië) en de Stromboli op het gelijknamige eilandje. Het hoogste punt van Italië ligt vlak bij de top van de Mont Blanc. De top zelf ligt officieel in Frankrijk. Binnen de grenzen van Italië bestaan twee zelfstandige enclaves: de ministaatjes San Marino en Vaticaanstad, het bestuurscentrum van de rooms-katholieke kerk. De paus is niet alleen het hoofd van deze kerk, maar ook staatshoofd van Vaticaanstad. Afstand vanaf Amersfoort naar : Lugano, 973 km Gardameer, 1156 km Rome, 1618 km Palermo (Malta), 2150 km Zie nu online het weer in Italië.

Verkeersregels: 


Kruisen
Op een rijbaan die te smal is om twee voertuigen te laten kruisen, heeft het zwaarste voertuig voorrang; tussen voertuigen van dezelfde categorie moet diegene die zich het dichtst bij een uitwijkplaats bevindt, achteruit rijden. In de bergen of op wegen met een steile helling moet, wanneer het kruisen tussen twee voertuigen van dezelfde categorie onmogelijk is, het dalende voertuig achteruit rijden, behalve indien het andere voertuig zich dichter bij een uitwijkplaats bevindt.

Snelheidsbeperkingen
Binnen de bebouwde kom: 50 km/u (op de 'stadsautosnelwegen' is 70 km/u toegelaten waar dat met borden is aangeduid) Buiten de bebouwde kom: Personenwagens en kampeerauto's tot 3,5T (*) Personenwagens met aanhangwagen of caravan Op autosnelwegen 130 km/u 80 km/u Op andere wegen 90/110 km/u (**) 70 km/u (*) voor kampeerauto's van meer dan 3,5 T gelden lagere snelheidsbeperkingen. (**) 90 km/u op gewone wegen, 110 km/u op wegen met 2 rijbanen (90 bij slecht weer).

Autostop 
Is verboden op de autosnelwegen, maar ook op wegen met 4 rijstroken.

Signalisatie
Wanneer een chauffeur zich in een rijstrook bevindt voorzien van een verkeerslicht in de vorm van een groene pijl, dan is hij verplicht de door de pijl aangeduide richting te volgen. Een rood knipperlicht betekent verplichting te stoppen, b.v. aan een overweg, aan een beweegbare brug, aan de laadkaai van ferry's enz..

 Wegmarkeringen
G
ereserveerde  rijstroken (bus, taxi's, fietsen, enz.) zijn van de andere rijstroken gescheiden door twee evenwijdige lijnen, een witte en een gele.

Stilstaan en parkeren
Gratis parkeerplaatsen zijn aangeduid met witte strepen, betalende parkeerplaatsen met blauwe strepen, en gereserveerde parkeerplaatsen met gele strepen. In alle grote steden zijn er in de buurt van het centrum zones met betalend parkeren, aangeduid met blauwe borden. Parkeren kan er nochtans gratis zijn op bepaalde uren en op zondag (aangeduid op de borden). Parkeerkaarten kunnen gekocht worden in tabaks- en krantenwinkels, of aan de ticketautomaat. In sommige steden bestaan er groene zones (steeds aangeduid): het parkeren is er op alle werkdagen verboden tussen 8:00 en 9: 30 en tussen 14:30 en  16:00 In Rome is het op werkdagen van 7:00 tot 20:00 verboden te parkeren in de centrale zone die deel uitmaakt van het historisch centrum (uitgezonderd voor de auto's van bewoners van de wijk, evenals voor auto's die beschikken over een speciale toelating vanwege het gemeentebestuur). Er volgen hoge boetes als je wel je auto daar parkeert. Bij foutief parkeren wordt in sommige gevallen een wielklem gebruikt i.p.v. het voertuig weg te slepen (b.v. bij het parkeren op het trottoir).

Boetes
*
door rood rijden min. € 137,- en max. € 258,-.
* verkeerd parkeren (binnen 5 meter van de hoek, bij fietspaden, zebrapaden etc) min. 33,- en max. € 258,-.
* 10 km te hard rijden min. € 33,-
* meer dan 40 km te hard rijden: max. € 1.313,- (met evt. intrekking van het rijbewijs)
* onverzekerd rijden: ruim € 521,- tot € 1.313,-.
* bellen achter het stuur, zonder gordel rijden etc. min. € 68,- tot max. € 1.313,-.

Overnachten in een voertuig
Het is toegelaten de nacht door te brengen aan boord van een voertuig dat correct is geparkeerd op de openbare weg
(zowel binnen als buiten de bebouwde kom) evenals op parkings van autosnelwegen.

Lichten
Buiten de bebouwde kom moet men altijd met de dimlichten aan rijden, ook overdag. Het gebruik van de lichten is verplicht in de tunnels.
Achtermistlichten mogen slechts gebruikt worden wanneer de zichtbaarheid minder dan 50 meter bedraagt.

Veiligheidsgordels en kinderzitjes
Kinderen van minder dan 12 jaar moeten beschermd worden door een veiligheidssysteem (kinderzitje, verhogingskussen, …) dat is aangepast aan hun lengte en gewicht, behalve indien ze groter zijn dan 1,50 m. Kinderen van minder dan 3 jaar mogen achteraan plaatsnemen zonder bescherming indien in het voertuig geen veiligheidsinrichting voorhanden is, op voorwaarde vergezeld te zijn van een passagier van minstens 16 jaar oud.

Lading
Wanneer de lading achteraan uitsteekt, hoe weinig ook, moet ze steeds gesignaleerd worden door middel van volgend bord (strepen in reflecterend materiaal – zijde van 50 cm). streep-bord De lading mag alleen achteraan uitsteken en de uitstek mag niet meer bedragen dan 30 % van de totale lengte van het voertuig. Dit geldt eveneens voor personenauto's en kampeerauto's die in het buitenland zijn ingeschreven (meer bepaald ook voor wat betreft het vervoer van fietsen achteraan). Een boete van € 71 tot € 286 kan opgelegd worden wanneer het vereiste signaleringsbord ontbreekt.

Reflecterende veiligheidskledij
Wanneer men buiten de bebouwde kom ‘s nachts of bij beperkte zichtbaarheid op de rijbaan moet stoppen en uitstappen (b.v. bij pech of ongeval, om de gevaarsdriehoek te plaatsen), dan is men verplicht een reflecterend veiligheidsvest te dragen om zich zichtbaar te maken voor de andere weggebruikers. Dit geldt zowel voor de bestuurder als voor de passagiers en ook voor auto's die in het buitenland zijn ingeschreven. Hun veiligheidsvest hoeft niet aan de Italiaanse normen te voldoen, maar het moet wel geel, oranje of rood zijn.

Informatie over honden
Als je meer dan één hond meeneemt in de auto moeten de honden achter een afscheiding. Of je ze dan vast doet moet je zelf bepalen. Maar lijkt me wel zo handig. Muilkorft is aan te ragen om mee te nemen bij groter honden, ze zijn er over het algemeen niet streng in maar je moet hem wel kunnen laten zien als ze er om vragen. Honden jonger dan 3 maanden worden niet toegelaten.